มาตรฐานรับรอง
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 8
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,586
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,105,850
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 พฤษภาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
 ประวัติองค์กร
     
     ชลเจริญกรุ๊ป เริ่มธุรกิจ เมื่อ พ.ศ.2495 โดย นายเม่งจั๊ว แซ่อึ๊ง เพื่อทำการผลิตแปรรูปหัวมันสด เป็นแป้งมันสำปะหลัง ตลอดระยะเวลาและประสบการณ์นานกว่า 60 ปี ชลเจริญกรุ๊ป ได้พัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้า อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบ ตลอดจนนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในขั้นตอน การผลิตตรวจสอบคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ ปัจจุบันจึงนับได้ว่า เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มและผู้นำธุรกิจผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังในประเทศไทยตลอดจนในทวีปเอเชีย
    กลุ่มชลเจริญกรุ๊ป ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลัง Super High Grade และมีบริษัทในเครือมีทุนจดทะเบียนรวม 3,370,000,000 บาท
เรียกชำระแล้วทั้งหมด กลุ่มบริษัท ฯ มีโรงงานแป้งมันสำปะหลังจัดตั้งตามความเหมาะสมของแหล่งวัตถุดิบรวม 9 บริษัท ทั่วประเทศ (12 ไลน์ผลิต) มีกำลัง
การผลิต 3,850 ตัน/วัน หรือผลิต 700,000 ตัน/ปี และมีพนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,500 คน
 
วัน เดือน ปี การก่อตั้งบริษัทในเครือชลเจริญ กรุ๊ป
13 พฤษภาคม 2517 เริ่มก่อตั้งบริษัท ชลเจริญ จำกัด  ในพื้นที่บ้านหนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี รู้จักในนาม “โรงแป้งสะพาน 2 พี่น้อง” ด้วยทุนเริ่มต้น 1 ล้านบาท กำลังการผลิต 60 ตัน/วัน ปัจจุบันเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท กำลังการผลิต 250 ตัน/วัน
   
21 มีนาคม 2531 สร้างโรงงานขึ้นใหม่ที่ จังหวัดขอนแก่น ในนาม บริษัท แก่นเจริญ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท บนเนื้อที่ 200 ไร่ ต่อมาในปี 2534 ขยายกำลังการผลิตเป็น 2 ไลท์ผลิต ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท กำลังการผลิต 500 ตัน/วัน บนเนื้อที่ 600 ไร่ โดยในปี 2541 ได้ยื่นขอการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9002 และได้รับการรับรองในปี 2542
   
มกราคม 2534 มีมติในก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่ จังหวัดสระแก้วในนาม บริษัท สระแก้ว เจริญ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท กำลังการผลิต 180 ตัน/วัน และในปี 2536 ได้ขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 2 ไลท์ผลิต มีกำลังการผลิต 350 ตัน/วัน ปัจจุบันมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท มีกำลังการผลิต 500 ตัน/วัน
   
17 มกราคม 2542 สร้างโรงงานขึ้นใหม่ที่ จังหวัดเลย ในนาม บริษัท จ.เจริญ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท มีเนื้อที่ 315 ไร่ กำลังการผลิต 230 ตัน/วัน  ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท กำลังการผลิต 500 ตัน/วัน
   
20 มกราคม 2546 ขยายการลงทุนในพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร ในนาม บริษัท แก่นเจริญ จำกัด สาขา 2 เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่มีมากขึ้น มีทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท บนเนื้อที่ 300 ไร่ มี 2 ไลท์ผลิต มีกำลังการผลิต 550 ตัน/วัน ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 600 ตัน/วัน มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท บนเนื้อที่ 700 ไร่
   
23 พฤศจิกายน 2548 สร้างโรงงานที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ในนาม บริษัท เอส.ซี.อินดัสทรี จำกัด บนเนื้อที่ 435 ไร่ ด้วยทุนจดทะเบียน 220 ล้านบาท มีกำลังการผลิต 400 ตัน/วัน
   
1 ตุลาคม 2552 เปิดโรงงานที่จังหวัดมหาสารคาม ในนาม บริษัท เจริญ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท มีกำลังการผลิต 300 ตัน/วัน บนเนื้อที่ 700 ไร่ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เป่ยต้าฮวง ชลเจริญ จำกัด 
   
 1 มิถุนายน  2559  สร้างโรงงานขึ้นใหม่ที่ จังหวัดมหาสารคม ในนาม บริษัท เจริญ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท มีเนื้อที่ 436 ไร่  กำลังการผลิต 300 ตัน/วัน 
 
 

Engine by MAKEWEBEASY